" faucetınak Kanunları | Kitap oku

faucetınak Kanunları

By on Temmuz 5, 2017

Bu eser başlı başına bir büyü ve büyüyü anlatmak için değil; büyü ve sihri insanlığın zihni kontrolü için en ciddi şekilde kullanan Kabbala Kuvvetleri’ni kamuoyuna daha iyi tanıtıp, hayatlarımıza nasıl tecavüz edildiğinin farkına varılması için hazırlandı. İsrailoğulları için köklü bir tarih yazmak hayli güçtür. Onun ruhunun şamatacılığı, hadiselere ve tarihe karıştırdığı yalan ve yaygara o kadar çoktur ki işin içinden çıkmak pek de kolay değildir. O kendi tarihini dilediği gibi yazmak ve milletlerin tarih ve geleceğini istediği doğrultuda belirlemek arzusundadır. trojan horseün birçok devletin bir şehirlik nüfusu kadar olan mahiyetine bakmadan, dünya halklarını tarih ve mukaddesatından uzaklaştırarak kendi emrine ve iradesine ram etmek için bir dizi hülyalar peşindedir. İtirafı zor olsa da peşinen şu kadarını söylemek zaruridir ki; bu azınlıokay bizim hayal diye telakki ettiğimiz ve düne kadar omuz silkerek geçtiğimiz bu efsunlu yolda hayli mesafe almış ve beşeriyeti vücuda getirdikleri bir sürü teşkilat ve esrarengiz cemiyetler sayesinde kontrol altına almışlardır. Birçok ilim adamları İsrailoğulları’nın tarihini araştırmışlarsa da, bunlar tam manasıyla işin içinden çıkabilmiş değillerdir. İsrailoğulları bir neşriyat tufanı halinde, kendi istedikleri doğrultuda o kadar şey yazmışlar ve arzularına göre o kadar çadequate yalan uydurmuşlar ki insanlık computer virusün kendisi için ölüm kalım meselesi haline gelen bu azınlıok hakkında tamamen açıokay bir fikir edinme hakkından mahrum bırakılmıştır.

***

İçindekiler

BAŞLARKEN 13
“KABBALA Pesahim 112a…” 15

BÖLÜM 1
TALMUD BÜYÜLERİ 17

Büyünün “Büyülü Geçmişi” 17
Tevrat’tan Önce Sihir Ve Büyü 18
Kabbalacılar Hz. Süleyman’a “Büyücü Salomon” Derler 18
Oysa Harut Ve Marut Sınama İçin Öğretiyorlardı 19
Toplumsal Fobi: Papaz Büyüsü 20
Peygamber’e Bile Büyü Yapıldı 21

BÖLÜM 2
İSRAİLOĞULLARİ’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ 23

Tek Dünya Taraftarlığı Mondializm 23
Tanrıyla Güreşen Kavim Israilogulları Kimdir ? 25
Çöllerin Bedevi Kavmiydiler 26
Salomon Devri Dışında Hep Haşarattılar 26
Salomon Mabedi Ve Hiram Usta 30
Siyon Dağlındaki Mabet 30
Hiram’ı Tannlaştıran Kavm-i Halüsinasyon 31
İsrail: “Allah’la Mücadele Eden” 34
Irsî Bir Güç Olarak Talmud 34
Musa Kanunu 36
Bu Kanun Nedir? 37
Kim Yahudilere “Hırsız” adını Taktı ? forty two
Vehenry Ford’un Yahudilerle İlgili Görüşleri forty three

BÖLÜM 3
KARA BÜYÜ KRALLIĞI KABBALA 45

Şeytan’ın Şifresi (Kabbala) 45
Talmud ve Kabbala 51
Kabbala Der ki fifty three
Magin Dawid 53
Shabbiri – Abrakadabra. 56
Kabbala Ve Zihin Kontrolü fifty nine
Hascala fifty nine
Tiyatro advertı Altında Altın Buzağı Ayini 61
Türkiye Yahudiliği’nde Kabbalizm (sixteen – 17. Yüzyıl) sixty two
Tarihi Kabbala Cinayetleri 65
Kabbalist Metafizik istihbarat Kuvvetleri Nasıl Yetiştirilir? sixty nine
Kabbalo Literatüründe “Herem” Ne Demek? 69
Wall boulevard Büyücüsünün Esrarlı Ölümü seventy one
Siyon Protokollerinin Ele Geçme Mevzusu seventy three
Noel Ağacı Striptizin Totemi Mi? 75
Ağaç Töreni Nasıl “Sapıklık okayültü” Oldu? 76
Talmud Gittin 57 B: 76
Bu Kazıok Ayini “Medya Ayinleri” mi Oldu? 77
Masonik Tanrı: Şeytan seventy eight
Cinsel Büyü ve Şeytana Kan Sunma 79
Şeytan Çağırma Törenleri eighty
Şeytanın Üstat Mason’a İnişi: 83
Akar (Kurban Masası) 84
Trans Halleri 84
34. Derecenin Sırrı eighty four
Şeytan Çağırmada Kullanılan Büyü Tılsımları eighty five

BÖLÜM four
YAHUDİLERİN İŞARETLERİ NE ANLAMA GELİYOR? 89

Zenith (Güneş’in Tepe Noktası) 89
Şeytan Yıldızı (Beşgen Yıldız) 89
Siyon Yıldızı ve Dört component: ninety one
Masonluk ve Kabbala’da “Ay” 91
Kabbala ve Cinsi Saplantı ninety two
Gizli Talmud Yasalarında Ensest İlişki 94
Kabbala ve Hıristiyanlık ninety four
“Haç” Şeytanın Mührü mü? 96
Üçleme (Teslis) Masalı 97

BÖLÜM 5
KABBALA VE KABBALİZM NEDİR ? one hundred and one

Yahudilerin Kutsal Kitapları 101
Talmud: Rivayetler 102
Ve Kabbala 102
kılavuz Olmadan Kabbala Öğrenilmez 103
Kabbala’ya Giden Yol: “Almak Arzusu” 104
Kabbala’nın Sırları one hundred and five
Gizli Sırlar 106
Kabbalizm ve İslam Mistisizmi 108

TÜRK TOPRAKLARINDA KABBALİZM 111

Mesih Beklentisi 111
Sabetay Sevi 111
İslam Cemaati ve Kabbalist Felsefe 112
Michael De Nostradamus 112
Gregoiy Rasputin 113
Gematria: Sayılarla Gelen Güç 113
Gündelik Hayatın Öngörülmesi ve Yönlendirilmesi 114
Gematria’ya Tepkiler 115
Pagan kültür, Büyü ve Kabbala one hundred fifteen
Sonsöz 116

KABBALA HAKKINDA NELER SÖYLEDİLER? 119

Giovanni Scognamillo 119
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi one hundred twenty

BÖLÜM 6
İSRAİL’DE BİR KABBALA ENSTİTÜSÜ 123

Uzay Çağında Kabbala Enstitüsünde Yaşananlar 123
Dünyada 50 Şube 124
Yemek artıklarını Yediriyorlar a hundred twenty five
Özel Suyun Sırrı Ne? 128
Kabbala Kurbanı: “Sessiz Kalamam” a hundred thirty
Kabbala Paranın Dini mi? 131
Piramidin Tepesindeki Yaşam 133
Sömürüye Aşağılık Duygusu Katkısı 134
okız Arkadaşım Şeytan one hundred thirty five
İddialar Araştırılıyor 139
Madonna’nın CEO’su da Sorgulandı one hundred forty
Kabbala’dan Alıntılar: “Hahamların Hepsi Tanrı Olacak” 142
Madonna’nın Esther Hikayesi 142
Talmud’un Esther’i Kim? 143
Madonna Nasıl Aldatıldı? one hundred forty four

BÖLÜM 7
KABBALA menŞEİLİ TARİKATLAR a hundred forty five

Kabbala’nın Tarikatları one hundred forty five
Rael Tarikatı ve Gudikler 146
Scicntologistler ve Diyet Tarikatı 147
Krişna Tarikatı 147
Osho Tarikatı 148
Yehova Şahitleri 148
Yehova Şahitleri’nin Türkiye Macerası 149
Yehova Şahitleri’ne Yargı Bakışı a hundred and fifty
Ahir Zaman Ulularının Mesih Kilisesi Mormonizm 152
Siyon’un Müstakbel Toprağına Göç Edin 154

BÖLÜM 8
GİZLENEN TALMUD YASALARI 157

Judah Nassi 158
Filistin Talmudu 159
Babil Talmudu 160
Bu Nasıl Bir Ceza? okızgın İnsan Pisliğinde Kaynatılmak 161
Talmud’un Baba Bathra 54 okayısmında Şöyle Denir: 163
İğrenç İlişkiler 167

BÖLÜM 9
TARİHÎ TARTIŞMA: TEVRAT TAHRİF EDİLDİ Mİ? TEVRAT MUHARREF Mİ? 171

Kimler Tevrat’ı Değiştirdi? 174
Tevrat’ın Üstüne Çöken “Karanlıok” one hundred seventy five
Ezra Dönemi Ve Yutturulan Tevrat 177
İslam Bilginlerine Göre Tevrat 178
Kutsal Kitap Savaşları 179
Tevrat’ın Değiştirilmesi Meselesi a hundred and eighty
İbn-i Hazm (Ö. H. 456/M.1064) 181
Yaşarken Hz. Musa’nın Cenazesinden Bahsediyor 181
Gerçek Tevrat Yakıldı mı? 182
Başka Nüshalarla mı Karıştırıldı? 183
İbn-i Kayyim el-Cevziyye (Ölümü: H. 751/M. 1351) 185
Tevrat’ın Aslının Bozulmadığını Savunanlar 187
İbn-i Haldun (Vefatı: H. 808/M. 1406) 187
Makrizi (Vefatı: H. 845/M. 1442) 187
Sanhedrin Ve Talmud 188
okayısmi Tahrifi Savunanlar 189
İbn-i Teymiyye (H. 728/M.1328) one hundred ninety
Elmalılı M. Hamdi Yazır (Ö.H. 1361/M. 1942) 190
Tevrat’ın Muharref Olmadığı Hakkında Eski Yahudi Âlimlerinin Görüşleri 191
Haham Moshe ben Maimon (Maimonides veya Rambam) (M. S. 1135-1205) 192
Haham Moshe ben Nachmanides (Ramban) (M.S. 1194-1270) 193
Abraham İbn-i Davud (MS. 1110-1180) 193
Haham Yosef Albo (M.S. 1380-1444) 194
Haham Eliyahu Ben Şlomo (Ö. M.S. 1797) 195
Haham Şlomo ben Yitzhalti (M.S. 1040-1105) 196

BÖLÜM 10
MASONLUK VE TÜRKİYE’DEKİ MASONLUK ÇALIŞMALARI 199

Masonluk’ta Gizlenen Derecelendirme Gerçeği 199
Farmasonluğun 33. Derecesi 200
Türkiye’de solar Verilmeyen Dereceler Hangileri? 201
Başlangıcından 1909’a kadar Türkiye’de Farmasonluk: 205
İngiltere Büyüok Locası’ndan Aldıkları Beratlarla Açılan Localar: 207
Fransa Grand Orienti’nden Aldıkları Beratlarla Çalışan Localar: 208
Torino (Sonradan Roma) Grand Orient’ından Alınan Beratla Çalışan Localar: 209
İskoçya Büyük Locası’ndan Aldıkları Beratlarla Çalışan Localar: 210
İrlanda Büyük Locası’ndan Aldığı Beratla Çalışan Loca: 210
Hamburg Büyüok Locası’ndan Aldıkları Beratla Çalışan Localar: 210
Maşrik-i Azam’ın Kuruluşu 212
Türkiye Masonlarının Büyüokay Üstatları 219

BÖLÜM eleven
HA-MOSSAD: LE MODİİN ULE-TAKFİDİM MEYUDAHİM 223

“Mossad” 223
Dört okayöşeli Birim 224
Birinci Birim: Askeri İstihbarat 225
İkinci Birim: Yerli Gizli Servis 226
Üçüncü Birim: Yabancı İstihbarat Servisi 226
Dördüncü Birim: Yeraltı Gizli İşleri Servisi 227
Mossad’ın Göçten Sorumlu Birimi: Aliyah Beth 227
Eylem Metodları 228
MI-6 Mossad’ın Taşeronu mu? 230
İspanya Gizli Servisi CESID Bağlantısı 231
Nedir Bu Kilowatt ? 232
ABD ve İsrail’in Irak’taki Ortak Operasyonları 232
Her Siyonist Yahudi Aslında Bir Ajan mıdır? 234
Mossad’ın Türkiye Trafiği 236
İsrail’in Tanrısına Verilmiş Ahit hole Mı? 239
İsrail, hole ve okayürt Sorunu 244
Mossad-Barzani İşbirliği 246
İsrail Barzani İlişkisini Başlatan Rapor 248
Özel İlginin Ana Sebepleri 252
İsrail Kontrollü Kukla Devlet 253

ARABESK, YAHUDİ İLAHİSİ Mİ? 267

İSRAİL ŞEYTANLARININ SIRLARI “Q” ENERJİ 271

BAŞLARKEN…

Tanrı kendi advertı “Sabaoth” yahut “Adonay” veyahut “Eloai” adlarından birinin harflerini başka türlü karıştırarak okayâinat ve dünyayı meydana getirmiştir. Eğer bir insan bu adlardan birini yalnız “Tanrı tarafından bilinen bir zamanda ve gene onun tarafından bilinen muayyen bir yerde karıştırıp tesadüfen aynı advertı meydana çıkartırsa; ‘dünya ve kainatın tek efendisi’ olacaktır ve Tanrı buna müsaade etmiştir, hem de memnun olacaktır!..”

Yukarıdaki akıllara ziyan ifade Talmud’un gizlenen hükümlerine ait. Her ne kadar akla ve mantığa uymasa da hayatlarını bu dogmatik marazi saplantıların üzerine kurmuş insanlarla karşı karşıyayız. Üstelik bu insanlar dünyanın siyasi, iktisadi ve sosyal yaşantısına da hakim olan insanları yönlendiren, eğiten insanlar.

Bu eser başlı başına bir büyü ve büyüyü anlatan bir kitap değil; büyü ve sihri insanlığın zihni kontrolü için en ciddi şekilde kullanan Kabbala Kuvvetleri’ni kamuoyuna daha iyi tanıtıp, hayatlarımıza nasıl tecavüz edildiğinin farkına varılması için hazırlandı. Nasıl ki; Anadolu kültüründe herhangi bir muskadan çekinerek uzak duruyorsak, sağımızda solumuzdaki teşekküllerin büyüyü kullanarak bizleri telkin altında tuttukları materyallerden de uzak durmalıyız. Bu amaçla bu yetiyi en iddialı ve okötü amaçlar için oküresel bir güç olarak kullanan ve advertına “Şeytan’ın İlmi” veya “Ölüler İlmi” ya da “Karanlıklar ilmi” advertı da verilen bu ilmi kullanan insanlara karşı toplumumuzu bir kez daha uyarmak ve aydınlatmak istedik. Nüfuzlu tatbikçilerinden gücünü alan Kabbala Krallığı’nın temel yapısını, kullandığı acımasız ve akıllara dehşet argümanları, hedefini ve bu hedefe giden yolda neleri göze alıp hangi cürümleri işlediklerini verirken birçgood enough veriyi, kaynağı kullanmadıokay. Özellikle cinsel istismar bölümünde değindiğimiz konular arasında o kadar iğrenç Gizli Talmud Yasaları vardı ki; inanın birkaç kez idrakim kilitlendi ve şahsım üzerinde bu derece tesir bırakan bu gizli beyanların okuyucu üzerinde daha ağır tesir bırakacağını hesap ederek kullanmadım, kullanamadım…

Kabbala aslında iki kitaptan ibarettir. Biri Zohar (ışıokay) diğeri ise Sepher Yezirah (kâinat Kitabı). Sepher Yezirah isimli bu sözde kâinat Kitabı’nda yeryüzünde mevcut büyülerin en özgün türlerini bulabilirsiniz. Bu kitabın aslında lastikli bir manası da vardır. okayâinat Kitabı dendiği gibi “Yaratıcı Kitap” da denir. Bu kitap sahipleri tüm insanlığı büyü ve hipnozla yönetme iddiasındadır. Bu amaçla Hz. Süleyman’ın bile Allah tarafından verilen kudretini inkar ederek; “O tüm dünyayı büyüyle yönetiyordu.” iftirasında bulunmuşlardır. Şimdi de sıra bizde diyerek Hz. Süleyman’ın vefatından bu yana tüm dünyayı eski ve yeni büyü teknikleriyle (zihin kontrol operasyonları) idare etme gayretiyle hareket etmektedirler…

Diğer taraftan, maddi ve manevi planda yozlaşmış insanlıok trojan horseün için adeta cirit atar gibi şevkle kendilerine brand new okayöleler olarak gelirken, bu hatırlatmaları maalesef ancak idraki kapanmamışlara yapabiliyoruz.

Bu kitaba göre Allah kendi advertı ile yani “Sabaoth,” yahut “Eloai” veyahut “Adonay” adlarından birinin harflerini, insanlara vermediği bir sırla karıştırarak -ancak sözde bu sırrı Rabbi sınıfından üç kohene vermiş- kainat ve dünyayı meydana getirmiştir… (Cümlenin gerisini yazımızın başında ilave etmiştik!) Biliyorsunuz “Allah” mefhumunu ve onun sonsuz kudret ve sıfatlarını oküçültmek ve münhasıran Kabbala ideolojisi siyonist düşüncenin marifetidir. Yüce İslam dininin Allah inancı ne kadar ulvi ve ne kadar doğru ise kabbalistlerin bu mevzudaki telakki ve düşünceleri de o kadar dar ve o kadar adidir…

Kitaba girmeden evvel Kabbala büyülerinden bir iki örnek vererek konunun önemini daha iyi anlatmak istiyorum:

“KABBALA Pesahim 112a…”

Bu kısımda “Shabriri Büyüsü” hakkında tafsilatlı bilgi verilir. Shabriri gücü yapıldıkça artan bir büyüdür, istenildiği zaman türlü usullerle, türlü vaziyetlerde istimal edilebilinir. Büyü (amületleri) madalyonları yahut muskalar üzerinde “huni” şeklinde yazılmıştır ve “Rİ” olarak nihayet bulur.

SHABRİRİ
ABRİRİ
RİRİ
RİR
“Rİ”

Shabriri İbranice “kör” demektir. Fakat “Rİ” en tehlikeli Yahudi şeytanlarından birinin adıdır. Bu şeytan uzun seneler evvel korkunç bir şekilde ölmüş fakat ruhu serseri bir şekilde etraflarda dolaşmakta ve malicious programünlerde (Onların aralarında konuştukları fısıltıları aktarıyorum) “Yahudi’nin Altın Çaği”nı başlatmak için kendini göstermek istiyormuş… Tabi bu lanetli mahluk yalnız değil elbet. Bu konuda kullandıkları birçadequate “insansı” varlıokay kendileriyle amansız bir yarışta. Diğer taraftan, asrımızda hokkabazların kullandığı “Abrakadabra” tekerlemesi bu “Shabriri”nin tüm insanlığa sokuşturulmuş halidir. Bu isim de o meşhur Yahudi muskalarında “A” harfine kadar küçülür…

Bu muskalar çoğunlukla “Magen Dawid” yani Yahudi altı okayöşeli yıldızı şeklindedir. Hexgram advertı ile de tanınan, bu şeklin boş taraflarına karanlık âlimlerin şifreleri yazılır ve bu madalyon kendilerini insanlığın efendileri olarak gören erkek ve kadın tarafından taşınır…

Dilerseniz sözü burada toparlayıp yavaş yavaş kitabımızın Kabbala ve gizlenen Talmud yasalarıyla ilgili sayfalarını aralamaya başlayalım…

Ne siz merakta kaim, ne de ben daha fazla gölge edeyim…

Yeşilışık/2012

BÖLÜM 1
TALMUD BÜYÜLERİ

Büyünün “Büyülü Geçmişi”

okötü niyetli ve çıkar düşüncesiyle metafizik güçleri kullanarak, meşru olmayan yollarla insanları aldatmaya ve hatta onlara zarar vermeye yönelik göz bağcılık ve düzenbazlık olarak adlandırılan işlere “büyü” denir. Arapça’da “sihir” advertı verilen büyüyü, metafiziğin fiziğe tesir etmesi ya da fizik ötesi bazı kuvvetlerin ruhu ve cesedi etkilemesi neticesinde insanın anlamlandıramadığı şeyler hissetmesi, duyması veya görmesi olarak tarif edenler olmuştur. Sihrin, maddi değil de ancak vehim ve hayal boyutunda bir etkisi olabileceği görüşünü savunanlar ise onu, becerikli birtakım kimselerin sergilediği el çabukluğu, algı yanıltması, bazı fizik kanunlarını istismar etme, uyuşturucu veya sarhoş edici maddeler içererek bir kısım insanları etkileme ve gerçekte commonplace olan bir olayı olağanüstü yanları varmış gibi göstermeden ibaret saymışlardır.

Büyücülüğün okayökü çgood enough eskilere dayanmaktadır. Öyle ki Hazreti İbrahim’in peygamber olarak gönderildiği Babil halkının önceleri ruhlara ve meleklere ibadet eden, daha sonra yıldızlara, Ay’a, Güneş’e ve bunlar adına yapılmış putlara tapan kimseler olduğu rivayet edilmektedir. Günümüze kadar gelip ulaşan ve özellikle inancı zayıf kimseler arasında yaygınlaşan yıldız falına kadermiş gibi inanma, insanlıokay tarihi kadar eskidir.

Tevrat’tan Önce Sihir Ve Büyü

Hz. İbrahim muhataplarını ikna etmeye çalışırken sık sıokay Ay, Güneş ve yıldızlara atıfta bulunmuş, böylece o dönemde öne çıkan ve devrin insanlarınca değer verilen meseleleri de nazara vermiştir. Cinleri yardım için çağırma gücüne sahip olduklarına ve bazı gizli güçleri diledikleri gibi kullanabileceklerine inanan Babilliler, bu yönleriyle Mısır Medeniyeti üzerinde de çgood enough büyük izler bırakmışlardır. Babil’den kalan falcılığı ve sihirbazlığı daha da ileri götüren Mısırlılar, çoğu meseleleri büyüyle halletmeye çalışmış, göz bağcılıokay yaparak hemen her konuda unwellüzyona başvurmuşlardır.

Bir önceki yazımız olan advertım adım Html ve Xhtml (cd İlaveli) başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir