" Pratik Tekniklerle Ruhsal Güçlerinizi Geliştirin | Kitap oku

Pratik Tekniklerle Ruhsal Güçlerinizi Geliştirin

By on Temmuz 5, 2017

En şüpheci olanımız bile, hayatında bir kez olsun olağan dışı bir olayla karşı karşıya kalmış, duyular dışı algılamanın herhangi bir dalını deneyimlemiştir. Telepati, Telekinezi, Ruhsal Şifa, Durugörü, Duruişiti, Astral Seyahat vs… Hiçbir şey yaşamamışsa, rüyaları çıkmış, gelen telefonun kimden geldiğini tahmin etmiştir. Bunlar da parapsikolojinin inceleme alanına dahildir.

Genellikle halk arasında “Altıncı Duyu” olarak bilinen gizli ruhsal güçlerimiz, hepimizin içinde potansiyel olarak bulunmaktadır. Bu yeteneklerimizin farkına varmak, geliştirmek, yaşam kalitemizi yükseltir. Gelişmemiş durumda olan, günlük hayatımızda değişik şekillerde karşımıza çıkan ve çoğunlukla da tanımlamakta güçlük çektiğimiz bu yeteneklerimizi, uygun teknik ve pratiklerle geliştirebiliriz. Çünkü bizler, bedenli halimizle ruhsal yeteneklerimizin ancak %10′unu kullanabilmekteyiz.

Bu kitap, bilimsel tekniklerle, içimizdeki gizli kalmış yetenekleri açığa çıkaracak ve bizlere, bundan böyle daha bilinçli ve daha kaliteli bir yaşam armağan edecek…

***

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 9

GİRİŞ 13
Ruhumuzdaki Sınırsız Güçler 13
Duyular Dışı Algılama Nedir, Ne değildir! 17

DERS BİR
Gevşeme-Nefes Teknikleri ve Konsantrasyon 29
Nefes Almak ve Vermek 29
Gevşeme Egzersizleri 31
Derinleştirilmiş Gevşeme 36
Konsantrasyon Çalışmaları 41

DERS İKİ
TELEPATİ 45
Telepati Nedir? 45
Telepatinin Geçmişi 46
Telepati Deneyimleri 48
Telepatik Yetenek Testi ve Değerlendirilmesi 52
Telepatik Çizimler Testi ve Değerlendirilmesi 54
Grup Telepatisi ve Testin Değerlendirilmesi 55
Doğrudan- Dolaylı Temasla ve Temassız Telepati 58
Bir Başka Telepatik Deney 58
Sonuç 6I

DERS ÜÇ
DURU-GÖRÜ 63
Duru-görü Nedir? 63
Duru-görünün Geçmişi 64
Duru-görü Örnekleri 66
Türkiye’de Tanık Olunan Duru-görü Olayları 70
Duru-görü Yeteneğinin Geliştirilmesi 78
Duru-görü Çalışmaları 79

DERS DÖRT
PSİKOMETRİ 85
Psikometri Nedir? 8S
Psikometrinin Geçmişi 86
Teorik Temeller 88
Pratik Uygulamalar 89
Bir Başka Deney 91
Toplu Denemeler 93
Dikkat Edilecek Hususlar 94

DERS BEŞ
PSİKOKİNEZİ (TELEKİNEZİ) 97
Psikokinezi Nedir? 97
Psikokinezinin Geçmişi kokinetik (Telekinetik) Olaylar 98 Psikokinetik (Telekinetik) Olaylar 100
Pratik Uygulamalar 115

DERS ALTI
HİPNOZ 123
Hipnoz Nedir? 123
Hipnozun Geçmişi 125
Hipnotizmanın Mekanikleri 127
Kendi Kendine Hipnotizma 134

DERS YEDİ
ASTRAL SEYAHAT 141
Astral Beden 141
Astral Seyahate Hazırlık 142
Astral Seyahat Pratikleri 150
Astraldeki Varlıklar ve Korku 158
Astral Seyahatte Ustalaşmak 167

DERS SEKİZ
RUHSAL ŞİFA 175
Ruhsal Şifa Nedir? 175
Ruhsal Şifanın Geçmişi 178
Ruhsal Şifa Çeşitleri 179
Manyetik Tedavi 180
Manyetik Tedavide Polarite Nasıl Çalışır? 182
Ruhsal Tedavi 184
Uzaktan Tedavi 187
Tanınmış Ruhsal Şifacılar 193
Pratik Uygulamalar 203

DERS DOKUZ
MEDYUMLUK 207
Medyum Nedir? 207
Medyumluğun Geçmişi 209
Medyumluğun Teorik Temelleri 210
Medyumluk Deneyimleri 212
Medyum Adaylarına Tavsiyeler 214
Pratik Uygulamalar 21S

DERS ON
BEŞERİ AURA VE RENKLERİ 217
Beşeri Aura Nedir? 217
Tarihçe 222
Teorik Temeller 224
Auranın Renkleri 224
Pratik Uygulama – Aurayı Görmek 235

DERS ONBİR
RADYESTEZİ 241
Radyestezi Nedir? 241
Radyestezinin Geçmişi 242
Uzaktan Radyestezi 245
Radyestezi Araçları 249
Çatal Çubuğun Kullanılması 251
Sarkacın Kullanılması 252

SONSÖZ 257
KAYNAKÇA 260

ÖNSÖZ

Ruhsal Güçlerimizi ortaya çıkarıp onlara hâkim olmadan önce şu uyarıyı yapmakta yarar görüyoruz: Gereksinme duyduğunuz şey, esas olarak, SABIR ve SEBATTIR. Eğer Ruhsal Güçleri Geliştirme deneylerini hemen ve zahmetsiz öğrenmeye izin veren harika bir formül bulacağınızı sanıyorsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Ruhsal Güçleri Geliştirme’de harika formül yoktur; bu güçlerin öğrenilmesi o kadar kolay olsaydı, herkes onu çoktan yaşamında uygulamış olurdu.

Burada dikkat edilmesi gereken şey, doğru şekilde uygulandığında, bu alandaki sonuçları daha iyi hale getirmeye yardım edecek olan metottur. Ruhsal yeteneklerinizin nasıl ve ne için çalıştığını genel bilgisine sahip olabilirsiniz, ama başarınız her şeyin sonunda sabır ve çabanıza bağlı olacaktır.

Hepimizde, pek araştırılmamakla beraber, Duyular Dışı Algıma yeteneği mevcuttur; biz burada, sadece bu gizli gücün uyandırılması ve en iyi verimi sağlama konusuyla ilgileneceğiz. Ruhsal yetenekleri yazı yazma yeteneğiyle karşılaştırabiliriz; bu yetenekler, okuma-yazma öğrenme gibi doğuştan bir potansiyele denktir. Bu öyle gizli bir güçtür ki, kurallara bağlı olarak istenen zamanda bize yardım eder. Ama bazı çocuklar kendi yeteneklerini araştırıp bulma olanağına sahip değillerdir. Kimi çocuk daha okula gitmeden alfabeyi söker, kimi bütün bir yılın sonunda ancak başarılı olur.

Eğer ruhsal bir yeteneğini kullanmak için belli bir şuur seviyesine sahip olmak gerektiği doğru ise, buna sevinmeliyiz. Duyular Dışı Algılama, o halde, bile bile kötülük yolunda kullanılamayacak ve sadece insanlara hizmet yolunda kullanılacak ilk bilimsel keşif olacaktır.

Duyular Dışı Algılama yeteneğine sahip olmakla ilgili başlıca buluşlar şu üç temel koşulla özetlenebilir:

1) Belirli bir şuur seviyesine ulaşmak,
2) Duyular-dışı yeteneği olduğuna inanmak,
3) Deney anında özel bir ruh halinde bulunmak.

Bu hipotezin, bir esasa sahip olduğuna inandıracak belirli bilgiler vardır. Örneğin, öfkelendiğimiz ve ruhsal sükûnetimizi tehlikeye sokan anarşik fikir dalgasına gömüldüğümüz zaman, duyular-dışı yeteneklerimizi kullanamayız.

Bütün ezoterik doktrinler. Duyular Dışı Algılama’nın, belirli bir manevi seviyede bulunmadan kullanılamayacağı gerçeği üzerinde ısrarla dururlar. Bazı ekoller, ruhsal yeteneklerin uygulanması ile yetinmeyip, öğrencilerini, manevi tekâmül ve spiritüel tecrübeyi araştırmaya zorlar.

Örneğin, Yoga’da şu olgu üzerinde durulur; ağır ağır yürüyen her aşamada iyi bir yönelim, kurallarının gözlemi, başlangıçta başarının ilk ve esaslı şartını teşkil eder. Bu kurallar kötü alışkanlıkların itilmesi, iyi alışkanlıkların gelişmesini içerir. Yalan söylemek, çalmak, başkasına acı çektirmek olamaz; her vesileyle ruhun sükûneti korunmalıdır; sabırlı ve iyi niyetli olunmalıdır; sadece gerekli besinler yenmelidir; zihnin arındırılması töreni yerine getirilmelidir.

Zihin kudreti birçok şekillerde kullanılabilir. Hayatın amacına ilişkin bilgiden yoksun olunduğunda, zihinsel yetenekler, başkalarına zarar vermek amacıyla negatif bir tarzda yöneltilebilir. Fakat zihni kudretleri bu şekilde istismar etmek, bunu uygulayan kimseyi en sonunda mahveder. (‘Geri Dönüş Şoku’ dediğimiz prensip işler.)

Sonuç olarak ruhsal yeteneklerimizi geliştirmek için yaptığımız deneylerde başarıya ulaşmak ve bu yeteneklerimizi kendi dışımızdakilere hizmet arzusuyla kullanmak, bir yeterlilik işidir. Bu yeterliliğe ulaşamamış olmamızın nedenlerini kendi bilgisizliğimizden ve tekâmül seviyemizden başka bir yerde aramamalıyız. Egoistçe amaçlarla, başkalarının iyi niyetini kullanmak, şan ve şöhret elde etmek, dahası ekonomik bir çıkar kaynağı haline getirmek için Duyular Dışı Algılama pratiklerine girişeceklerin başarıya ulaşması mümkün değildir.

Ruhsal güçlerin gelişmesini belirli bir sınırdan sonra zorlamak da doğru değildir; aksine yeteneklerimizde derinleşmenin ağır (tedrici) tempoda olması daha yararlı olacaktır. Bu yetenekleri geliştirmek için gerekli olan sakinlik ve iç huzur da çok önemlidir.

İlk başta da ifade ettiğimiz gibi, eğer sabır ve çaba ile bu iki değeri elde edersek; telepati, duru-görü, psikometri, medyumluk, astral seyahat vb. derslerimizde başarılı oluruz.

İçinizdeki ışık rehberiniz olsun!…

Metin Oktay Albasan

GİRİŞ

RUHUMUZDAKİ SINIRSIZ GÜÇLER

Teknolojinin hızla gelişmesiyle, âdeta sessiz sedasız bir yeni devrim oldu ve insanların dikkati, içsel deneyim evrenine dalmak için dıştaki ilişkiler dünyasından koptu.

Bunun kanıtlarını; gizli bilimlere, büyüye, her türlü meditasyona ve şuurun çeşitli ‘ikinci hali’ ile deneylere giderek artan ilgi içinde buluyoruz. Ayrıca, eski gizli öğreti ve geleneklerin şekilciliğinden uzaklaşmak amacıyla da çaba gösterilmektedir. Bu eğilim; yeni bakış açılarına, meydan okumalara ve buna bağlı olarak yeni felsefi akımların yayılmasına sebep olmaktadır.

Çağımız; yeni teknikler, atomik enerji, nükleer enerji ve uzay araştırmalarının ivme kazandığı bir devirdir. Bununla beraber, görünenin ötesinde, kendi payına hızla yaygınlaşan ve işlenen, insanın ruhundaki gizli yeteneklerin incelenmesi ve geliştirmesiyle ilgili yeni metotlar, geleceğimize çok özel anlamlar katacaktır.

Özellikle, ruhun özel bir hali olan trans halindeyken in-

Bir önceki yazımız olan Paradoks – Bilimin En Büyük Dokuz Bilmecesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir