" advertım adım Html ve Xhtml (cd İlaveli) | Kitap oku

advertım adım Html ve Xhtml (cd İlaveli)

By on Temmuz 5, 2017

advertım adım HTML ve XHTML, HTML ve XHTML ile net sayfaları yaratmak için gereksinim duyduğunuz becerileri kendi kendinize öğrenmenize yardımcı olacak. ADIM ADIM kitaplarıyla yalnızca gerek duyduğunuz dersleri çalışabilir ya da kitabın başından sonuna doğru ilerleyebilirsiniz. Her iki yöntemle de gerek duyduğunuz becerileri gerek duyduğunuz anda kazanıp uygulayarak alacağınız eğitimi kendiniz belirlersiniz.

adım advertım HTML ve XHTML, HTML ve XHTML ile çalışmay justı advertım advertım ve hızla öğretecek uygulamalı bir kaynaktır. Kitabın ekinde yer alan CD-ROM, alıştırmaları yaparken kullanacağınız hazır uygulama dosyalarını içermektedir. Kitapta yer alan ekran görüntüleri ise çalışmanızı denetlemenize yardım etmeyi amaçlamaktadır.

advertım advertım HTML ve XHTML ile tablolar, çerçeveler ya da bölüm temelli düzenlerle sayfanızı yapılandırmayı; okunması kolay metinler elde etmek için maddeli ya da numaralı listeler oluşturmayı; sayfalarda kolayca gezinmek için oköprüler ve malesü çubukları eklemeyi; sayfalarınıza grafikler, müzikler ve videolar eklemeyi; farklı renkler, yazı tipi boyutları ve Dönüşlü Geçiş Sayfaları ya da etiketler kullanarak başka biçimlendirmeler uygulamayı; seçenek düğmeleri, onay kutuları ve açılan menülerle kullanıcı girdi formları oluşturmayı öğreneceksiniz.

adım advertım HTML ve XHTML ile Microsoft´un kendini kanıtlamış ADIM ADIM öğrenme yöntemiyle, HTML ve XHTML´de hemen işe koyulun..

***

Anne ve babam, John ve Sherry Wempen ’e…

Teşvikleri için Nancy Stevenson’a; Microsoft Press’te kendimi evimdeymiş gibi hissettirdikleri için Juliana Aldous ve Kristine Haugseth’e; kitabın yayına hazırlanma sürecine mükemmel katkıları için OTSI’den Joan Preppernau’ya; yazdıklarımı doğru ve anlaşılır hale getirdiği için Nancy Depper’e özel teşekkürlerimle…

Faithe Wempen

***

İçindekiler

Giriş…xi
Bu Kitap ve Uygulama CD’siyle İlgili Yardım Almak…xi
Kitabın Uygulama CD’sInl Kullanmak…xiii
CD’de Neler Var?…xiii
minimum Sistem Gereksinimleri…xiii
Uygulama Dosyalarını Yüklemek…xiv
Uygulama Dosyalarını Kullanmak…xiv
Uygulama Dosyalarını Kaldırmak…xvii
Standartlar ve Özellikler…xix
Yazar Hakkında…xxi
Hızlı Başvuru…xxiii

HTML’ye Giriş

.HTML ve XHTML’nin Temelleri…3
*HTML ve XHTML’yi Anlamak…4
*internet Sayfası Yaratmak İçin Sayfa Seçmek…8
*not Defteri’nde internet Sayfası Açmak…9
*web Explorer’da Bir internet Sayfasının Önizlemesini Yapmak…12
*Değişiklik Yapmak, Kaydetmek ve Değişiklikleri İzlemek…15
*Önemli Noktalar…16

Belge Yapısını Ayarlamak…19
*Belge Türünü Belirlemek…20
*HTML, Başlıok ve Gövde okısımlarını Oluşturmak…21
*Paragraflar ve Satır Sonlan Oluşturmak…23
*Sayfa Başlığı ve Anahtar Sözcükler Belirlemek…26
*Bir Dosyayı Sunucuda Yayınlamak…28
*önemli Noktalar…32

Etiketleri Kullanarak Metinleri Biçimlendirmek…35
*Başlık Oluşturmak…36
*Kalın ve İtalik Biçimlendirmeleri Uygulamak…38
*Üst Simge ve Alt Simge Biçimlendirmeleri Uygulamak…forty
*Tek Aralıklı ve Önceden Biçimlendirilmiş Metin Kullanmak…forty one
*Alıntıları Biçimlendirmek…48
*web Explorer Görünüm Ayarlarını Yapılandırmak…52
*Önemli Noktalar…fifty six

Listeleri ve Arka Planları Kullanmak…fifty nine
*Madde İşaretli ve Numaralı Listeler Oluşturmak..60
*Tanımlama Listeleri Oluşturmak..sixty five
*Özel Karakterler Eklemek..67
*Yatay Çizgiler Eklemek…68
*Arka ve Ön Plan Renklerini Seçmek…seventy one
*Arka Plan Resim Dosyası Belirlemek…seventy three
*Önemli Noktalar…seventy seven

okayöprüler ve Tutturucular Oluşturmak…79
*Bir web Sayfasına okayöprü Oluşturmak…80
*Bir Elektronik Posta Adresine köprü Oluşturmak…83
*Tutturuculara okayöprü Oluşturmak…87
*Başka Bir İçeriğe oköprü Oluşturmak…ninety
*Önemli Noktalar…92

Stil Sayfaları ve Grafikler

Stil Sayfalarına Giriş…ninety five
*Stilleri Anlamak…96
*Stil Kurallarını Yapılandırmak…ninety seven
*İç İçe Etiketler İçin Stiller Oluşturmak…100
*Stilleri Uygulamak İçin Sınıflar ve Kimlikler Oluşturmak…103
*okayöprülere Stiller Uygulamak…one zero five
*Harici Stil Sayfaları Oluşturmak ve Onlara Bağlanmak…108
*Önemli Noktalar…one hundred ten

Stil Sayfaları Kullanarak Metin Biçimlendirmek…113
*Yazı Tipi Grubu Belirlemek…114
*Yazı Tipi Boyutunu ve Rengini Belirlemek…117
*Kalın ve İtalik Yazı Tipi Uygulamak…a hundred and twenty
*Üst ve Alt Çizgi Uygulamak…123
*Satır İçi Kapsayıcıları Oluşturmak…126
*Harfler Arası Boşlukları Ayarlamak…127
*Önemli Noktalar…a hundred thirty

Stil Sayfaları Kullanarak Paragrafları Biçimlendirmek…133
*Paragrafların Girintisini Ayarlamak…133
*Bir Paragrafa Kenarlıok Uygulamak…137
*Bir Paragrafın Yatay Hizalamasını Belirlemek…142
*Bir Paragrafın İçindeki Dikey Boşluğu Belirlemek…one hundred forty four
*Önemli Noktalar…a hundred forty five

Resimleri Görüntülemek…147
*Resim Biçimini Seçmek…148
*internet Kullanımı İçin Resimler Hazırlamak…149
*Resimler Eklemek…150
*Sayfadaki Öğeleri Yerleştirmek…152
*Doldurma ve Resim Boyutunu Düzenlemek…154
*Resimlerden okayöprü Oluşturmak…157
*Örnek oküçüokay Resimler Kullanmak…159
*Resimlere Açıklayıcı Metinler Eklemek…162
*Önemli Noktalar…163

Sayfa Düzeni ve Gezinti Araçları

Gezinti Araçları Oluşturmak…167
*Sitenin Düzenini Ayarlamak…168
*Metin Tabanlı Gezinti Çubuğu Oluşturmak…170
*Grafik Tabanlı Gezinti Çubuğu Oluşturmak…173
*Bir Resim Haritası Oluşturmak…a hundred seventy five
*Başka Bir URL’ye Yönlendirmek..181
*Önemli Noktalar…183

Tablolar Oluşturmak…185
*Basit Bir Tablo Oluşturmak…186
*Bir Tablonun Boyutunu Belirlemek…190
*Bir Sütunun Genişliğini Belirlemek…196
*Tablo Hücrelerini Birleştirmek…200
*Sayfa Düzeni İçin Tablolar Kullanmak…203
*Önemli Noktalar…206

Tabloları Biçimlendirmek…209
*Tablolara Kenarlıokay Uygulamak…209
*Arka ve Ön Plan Dolgusu Uygulamak…218
*Hücre Doldurmasını, Aralığını ve Hizalamasını Değiştirmek…222
*Sütun Tabanlı Biçimlendirme Yapmak…225
*Önemli Noktalar…228

Bölüm Düzeni Oluşturmak…231
*Bölümler Oluşturmak…231
*Bölümleri Yerleştirmek…235
*Bölümleri Biçimlendirmek…240
*Önemli Noktalar…245

Kullanıcı Formları Oluşturmak…247
*Temel form Oluşturmak…248
*Onay Kutulan ve Seçenek Düğmeleri Oluşturmak…252
*menü Oluşturmak…255
*CGI ve Diğer Gelişmiş Araçlar…259
*Önemli Noktalar…261

Sayfa Düzeni İçin Çerçeveler Kullanmak…263
*Çerçeveler ve Çerçeve okümeleri…204
*Çerçeve kümeleri Oluşturmak…267
*Daha Karmaşıokay Sayfa Düzenleri Oluşturmak…270
*Bir okayöprü Hedefi Çerçevesi Ayarlamak…274
*Çerçeveleri ve Çerçeve okümelerini Biçimlendirmek…277
*Satır içi Çerçeveler Oluşturmak…281
*Önemi Noktalar…284

Ses ve Video Eklemek…287
*Ses ve Video Kullanımını Planlamak…288
*Bir Ses Klibl Kaydetmek…293
*Bir Ses Klibine Bağlantı Oluşturmak…296
*Bir Ses Klibi Katıştırmak…298
*Bir Video Klibi Bağlamak ya da Katıştırmak…302
*Önemli Noktalar…305

HTML Kodu Oluşturmanın Diğer Yolları

HTML ve Microsoft phrase…309
*word HTML Biçimlerini Kavramak…309
*phrase Kullanarak Bir net Sayfası Oluşturmak…316
*Bir net Sayfasını phrase’de Biçimlendirmek…321
*phrase’de Tablo Tabanlı Sayfa Düzeni Oluşturmak…325
*Önemli Noktalar…329

HTML ve Microsoft FrontPage…333
*FrontPage Sunucu Gereksinimleri…334
*Bir Şablon Kullanarak internet Sitesi Oluşturmak…336
*Bir net Sitesini Sıfırdan Oluşturmak…339
*Bir Tema Uygulayarak Bir Siteyi Biçimlendirmek…343
*Paylaşılmış Gezinti Çubuğu Oluşturmak…345
*Önemli Noktalar…349

Sözlük…351
Dizin…357

***

Yardım Almak

Bu kitap ve uygulama CD’sinin hatasız olması için elden gelen tüm çaba harcanmıştır. Bir sorunla karşılaşırsanız yardım için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz.

Bu Kitap ve Uygulama CD’siyle İlgili Yardım Almak

Kitabın İngilizce orijinaliyle ilgili değişiklik ve düzeltmeler ve Microsoft data Base makaleleri için:

http://www. microsoft. com/learning/give a boost to/books/

http://www.microsoft.com/studying/enhance/search.asp

Kitap ve uygulama CD’siyle ilgili soru ve yorumlarınız için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

electronic mail: info@arkadas.com.tr

Kitabın Uygulama CD’sini Kullanmak

Kitabın arka kapağının iç yüzünde yer alan CD, alıştırmalarda kullanacağınız hazır uygulama dosyalarını içerir. Uygulama dosyaları sayesinde alıştırmaları uygulamak için gereken tüm örnekleri yaratmak için zaman kaybetmeden, doğrudan internet sitesi oluşturma konusuna odaklanabilirsiniz.

CD’de Neler Var?

CD, uygulama dosyalarının yanı sıra, çalışmalarınızı geliştirmenize yardımcı olacak aşağıdaki kaynakları da içerir:

*HTML ve XHTML şablonları
*HTML ve XHTML ile ilgili çeşitli internet kaynakları ve okılavuzlar Microsoft *place of business gadget fast Reference e-kitap Insider’s information to Microsoft administrative center *OneNote 2003 e-kitap Microsoft pc Dictionary, 5th version e-kitap *Introducing the pill computer e-kitap Bu kitabın İngilizce orijinalinin e-kitap biçimi

minimal Sistem Gereksinimleri

Bu kitaptaki alıştırmaları uygulayabilmek için aşağıdakiler gereklidir:

*Bilgisayar/işlemci Pentium 133-MHz ya da üstü işlemci (Pentium III önerilir.)
*Bellek sixty four MB RAM (128 MB önerilir.)
*Sabit Disk Bu gereksinimler bilgisayarınızın yapılandırmasına göre değişir, özel kurulum seçenekleri daha az ya da daha çadequate sabit disk alanı gerektirebilir.
245 MB kullanabilir sabit disk alaru ve işletim sisteminin yüklü olduğu diskte de one hundred fifteen MB alan.
*Uygulama dosyalarını yüklemek için 20 MB ek sabit disk alanı.
*Görüntü Süper VGA (800×600) ya da daha yüksek çözünürlüklü 256 renkli monitör.
*İşaretleme Aygıtı Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse ya da uyumlu bir aygıt.
*İşletim Sistemi provider p.c. 3 (SP3) yüklü Microsoft home windows 2000 ya da carrier percent 2 yüklü Microsoft home windows XP ya da ileri bir sürümü.
*Yazılım Microsoft place of business FrontPage 2003, Microsoft place of work phrase 2003 ve Microsoft internet Explorer ya da ileri bir sürümü.

Uygulama Dosyalarını Yüklemek

Alıştırmalarda kullanacağınız uygulama dosyalarını çalışmaya başlamadan önce bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir. Aşağıdaki advertımları uygulayın.

1-Uygulama CD’sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. no longer:Son Kullanıcı Lisans Anlaşması otomatik olarak görünecektir. Görünmezse, masaüstünden ya da Başlat malesüsünden Bilgisayarım’ı açın, CD- ROM sürücünüzün simgesini çift tıkladıktan sonra, StartCD.exe’yi çift tıklayın.
2-Lisans anlaşmasını okuyun ve devam etmek için anlaşcouldı kabul edip ileri’yi tıklayın. Bu kitapla ilgili seçenekleri içeren bir malesü görünür.
three-Uygulama Dosyalarını Yükle’yi tıklayın.
four-Ekrandaki yönergeleri izleyin. Uygulama dosyaları aşağıdaki konuma yüklenir.
C: Microsofl PressAA HTML ve XHTML

Uygulama Dosyalarını Kullanmak

Her alıştırmanın başında gerekli uygulama dosyasını ne zaman ve nasıl kullanacağınız açıklanır.

Aşağıdaki tabloda CD’de yer alan uygulama dosyalan listelenmiştir. Uygulama dosyalarının alıştırmalar uygulandıktan sonraki tamamlanmış halleri her bölümün klasöründeki çözümler klasöründe yer alır.

Bir önceki yazımız olan faucetınak Kanunları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir